டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஆன்லைனில் வாங்க எப்படி

பல மக்கள் டெஸ்டோஸ்டிரோன் நன்மையான மூல தூள் என்ன பயன் என்ன கேட்க வேண்டும்? டெஸ்டோஸ்டிரோன் எண்டோமென்ட் சைக்கிகளும் பயன்களும் டெஸ்டோஸ்டிரோன் எங்கு வாங்குவதற்கு மூலப் பொடியை வாங்குவது? இந்த கேள்விகளுக்கு இந்த கட்டுரையில் உரையாடப்படும். டெஸ்டோஸ்டிரோன் மூல தூள் டெஸ்டோஸ்டிரோன் Enanthate தூள் பெற்றோர் ஹார்மோன் டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஒரு நீண்ட நடிப்பு வடிவம் Enanthate. இந்த குறிப்பிட்ட வழக்கில், பெற்றோர் ஹார்மோன் [...]

மேலும் படிக்க