ஐக்கிய அமெரிக்க உள்நாட்டு டெலிவரி, கனடா உள்நாட்டு டெலிவரி, ஐரோப்பிய உள்நாட்டு டெலிவரி
Prohormone PCT மருந்துகள் ஆலை பிரித்தெடுத்தல்
4-DHEA (571-44-8) ≥98%

அட்ரினோஸ்டிரோன் ≥98%

ஆம்ப் சிட்ரேட் (71776-70-0) ≥98%

சைட்டோமெல் (T3) ≥98%

DMAA ≥98%

டைமெதாசின் (DMZ) ≥98%

லெவோதைராக்ஸின் (T4) ≥98%

OL 135 (681135-77-3) ≥98%

ஸ்டானோலோன் ≥98%

டுஸ்டலோ அசிடேட் (MENT) ≥98%

க்ளோமிபீன் சிட்ராட் (க்ளோமிட்) ≥98%

எக்ஸிமெஸ்டேன் (அரோமாசின்) ≥98%

ஃப்ளூக்ஸிமெஸ்டிரோன் (ஹாலோடெஸ்டின்) ≥98%

லெட்ரோசோல் (ஃபெமாரா) 98%

தமொக்சிபென் சிட்ரேட் (நோல்வடெக்ஸ்) ≥98%

டோரேமிஃபீன் (89778-26-7) ≥98%

நியூசிஃபெரின் ≥98%

ப்ரோம்லைன் ≥98%

பாலிபோடியம் பிரித்தெடுத்தல் ≥98%

SARMS மற்றவர்கள்
செக்ஸ் ஹார்மோன்களை அதிகரிக்கிறது
AC 262356 98%

BMS-564929 98%

கார்டரைன் (GW501516) ≥98%

LGD-2226 98%

LGD3303 (1196133-39-7) ≥98%

LGD-4033 (VK5211) Ligandrol ≥98%

MK 677 (Ibutamoren) ≥98%

ஆஸ்டரின் (MK2866) ≥98%

PRL-8-53 98%

RAD140 (டெஸ்டோலோன்) 98%

S4 (அண்டரின்) ≥98%

SR9009 98%

YK11 98%

2-aminoisoheptane (28292-43-5) ≥98%

ஆல்ப்ரோஸ்டாடில், (PGE1), புரோஸ்டாக்லாண்டின் E1 ≥98%

டைக்ளோனைன் HCL ≥98%

எஸ்ட்ரா- 4, 9-diene-3, 17-dione ≥98%

எவரோலிமஸ் (159351-69-6) ≥98%

ஃபார்மேஸ்டேன் (566-48-3) ≥98%

ஃபுல்வெஸ்ட்ராண்ட் (129453-61-8) ≥98%

ஐசோபிரோடரெனால் எச்.சி.எல் (எக்ஸ்.என்.யூ.எம்.எக்ஸ்-எக்ஸ்.என்.எம்.எக்ஸ்-எக்ஸ்.என்.எம்.எக்ஸ்) ≥949%

ஐசோட்ரெடினோயின் ≥98%

லாபாடினிப் (231277-92-2) ≥98%

L-Epinephrine HCL (55-31-2) 98%

சோராஃபெனிப் (284461-73-0) ≥98%

டோபிராமேட் ≥98%

டிராஸ்டுஜுமாப் (180288-69-1) ≥98%

அவனாஃபில் ≥98%

சைப்ரோடிரோன் அசிடேட் ≥98%

டபோக்செடின் எச்.சி.எல் ≥98%

டுடாஸ்டரைடு ≥98%

ஃபினாஸ்டரைடு ≥98%

பிளிபன்செரின் ≥98%

பிளிபன்செரின் எச்.சி.எல் ≥98%

ஜின்யாங் ஆல்காலி (ஜின்யாங் பேஸ்) ≥98%

Levonorgestrel ≥98%

ரலோக்ஸிஃபீன் ≥98%

தடாலாஃபில் (சியாலிஸ்) ≥98%

யோஹிம்பின் எச்.சி.எல் ≥98%

பெண் ஹார்மோன்கள் Nootropics தூள்

கொழுப்பு இழப்பு தூள்

17-Hydroxyprogesterone caproate ≥98%

அல்லிலெஸ்ட்ரெனோல் (432-60-0) ≥98%

Altrenogest ≥98%

டெல்மாடினோன் அசிடேட் ≥98%

Desogestrel (54024-22-5) ≥98%

டிராஸ்பைரெனோன் (67392-87-4) ≥98%

எஸ்ட்ராடியீன் டியோன்- 3-keta ≥98%

எஸ்ட்ராடியோல் ≥98%

எஸ்ட்ராடியோல் பென்சோயேட் ≥98%

எஸ்ட்ராடியோல் சைபியோனேட் ≥98%

எஸ்ட்ராடியோல் என்னாந்தேட் ≥98%

எஸ்ட்ராடியோல் வலரேட் ≥98%

எஸ்டிரியோல் ≥98%

எஸ்ட்ரோன் ≥98%

கெஸ்டோடின் (60282-87-3) ≥98%

ஹைட்ராக்ஸிபிரொஜெஸ்ட்டிரோன் கேப்ரோட் ≥98%

மெட்ராக்ஸிபிரோஜெஸ்ட்டிரோன் அசிடேட் ≥98%

மெக்ஸ்டிரால் அசிடேட் ≥98%

மெலங்கெஸ்ட்ரால் அசிடேட் ≥98%

Mifepristone (84371-65-3) 98%

Nomegestrol Acetate ≥98%

அட்ராபினில் ≥98%

ஆல்பா ஜிபிசி ≥98%

CDP கோலைன் ≥98%

Coluracetam ≥98%

CRL-40,940 (BisfluoroModafinil) ≥98%

Fasoracetam ≥98%

ஃப்ளோராஃபினில் (ஃபிளாட்ராஃபினில்) (CRL-40,941) ≥98%

IDRA-21 (22503-72-6) ≥98%

J 147 98%

மெக்னீசியம் எல்-த்ரோனோனேட் ≥98%

N-Methyl-D- அஸ்பார்டிக் அமிலம் (NMDA) ≥98%

Noopept (GVS-111) ≥98%

ஃபெனில்பிராசெட்டம் (கார்பெடன்) ≥98%

பிரமிராசெட்டம் ≥98%

சுனிஃபிராம் (DM235) ≥98%

β-Phenylethylamine HCL ≥98%

அட்ரினலின் HCL ≥98%

செட்டிலிஸ்டாட் (ஓபிலியன்) ≥98%

கார்சீனியா கம்போஜியா சாறு ≥98%

IDFP (615250-02-7) ≥98%

எல்-கார்னைடைன் ≥98%

லோர்காசெரின் (பெல்விக்) ≥98%

லோர்காசெரின் எச்.சி.எல் ≥98%

மெதில்டிரெனோலோன் ≥98%

ஆர்லிஸ்டாட் ≥98%

Phaseolin 98%

ரிமோனபண்ட் ≥98%

சினெஃப்ரின் ≥98%

சினெஃப்ரின் HCL ≥98%

அனபோலிக்ஸ் ஸ்டெராய்டுகள் ஆர் & டி ரகண்ட்ஸ்

மருத்துவ மயக்கமருந்து தொடர்

11-Ketotestosterone 98%

17-Methyltestosterone ≥98%

ஆண்ட்ரோஸ்டிரோன் ≥98%

Boldenone ≥98%

Boldenone Acetate ≥98%

போல்டெனோன் சைபியோனேட் ≥98%

போல்டெனோன் அண்டெசிலினேட் (ஈக்விபோயிஸ்) 98%

க்ளோஸ்ட்போல் அசிடேட் (டுரினாபோல்) ≥98%

டெசாக்ஸிமெதில்டெஸ்டோஸ்டிரோன் ≥98%

டைனோலோன் (6218-29-7) ≥98%

மாஸ்டரான் என்னாந்தேட் (ட்ரோஸ்டனோலோன்) ≥98%

மாஸ்டரான் புரோபியோனேட் (ட்ரோஸ்டனோலோன்) ≥98%

மெத்தண்ட்ரோஸ்டெனோலோன் (Dianabol) ≥98%

மெதஸ்டெரான் (சூப்பர் டிரால்) ≥98%

மெத்தெனோலோன் அசிடேட் (ப்ரிமோபோலன்) 98%

மெத்தெனலோன் Enanthate ≥98%

மெத்தில்பிரெட்னிசோலோன் ≥98%

Mibolerone (3704-9-4) ≥98%

நாண்ட்ரோலோன் ≥98%

நாண்ட்ரோலோன் சைபியோனேட் ≥98%

நாண்ட்ரோலோன் டெகனோனேட் (DECA) ≥98%

நண்ட்ரோலோன் லாரேட் ≥98%

Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ≥98%

நாண்ட்ரோலோன் புரோபியோனேட் ≥98%

Nandrolone Undecanoate ≥98%

ஓரல் டுரினாபோல் (ஓரல் டோபோல்) ≥98%

ஆக்ஸண்டிரலோன் (அனாரார்) ≥98%

ஒக்ஸிமெட்டோலோன் (அனடால்) ≥98%

பரபோலன் (ட்ரென் ஹெக்ஸ்) ≥98%

சூழல் (மெஸ்டரோலோன்) ≥98%

ஸ்டானோசோலோல் / வின்ஸ்ட்ரோல் / வின்னி ≥98%

டெஸ்டோஸ்டிரோன் ≥98%

டெஸ்டோஸ்டிரோன் அசிடேட் ≥98%

டெஸ்டோஸ்டிரோன் சைபியோனேட் (டெஸ்ட் சைப்) ≥98%

டெஸ்டோஸ்டிரோன் டெகனோனேட் ≥98%

டெஸ்டோஸ்டிரோன் Enanthate ≥98%

டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஐசோகாப்ரோனேட் ≥98%

டெஸ்டோஸ்டிரோன் பினில்ப்ரோபியோனேட் ≥98%

டெஸ்டோஸ்டிரோன் ப்ரோபியனேட் ≥98%

டெஸ்டோஸ்டிரோன் சுஸ்டானான் 250 ≥98%

டெஸ்டோஸ்டிரோன் அண்டெகோனேட் ≥98%

Trenbolone ≥98%

ட்ரென்போலோன் அசிடேட் (ட்ரென் ஏஸ்) ≥98%

டிரைபோலோன் Enanthate ≥98%

ஸ்டென்போலோன் (5197-58-0) ≥98%

Trenavar (4642-95-9) ≥98%

அபாடினிப் (811803-05-1) ≥98%

அபிக்சபன் ≥98%

முன்னுரிமை ≥98%

ஆர்னிகா மொன்டானா ≥98%

பெவாசிஸுமாப் (216974-75-3) ≥98%

போர்டெசோமிப் (179324-69-7) ≥98%

புப்பர்லிசிப் (944396-07-0) ≥98%

காஃபிக் ஆசிட் ஃபெனெதில் ஈஸ்டர் (கேப்) ≥98%

Canrenone (976-71-6) ≥98%

கோர்டெக்சோலோன் 17α- புரோபியோனேட் ≥98%

கிரிசோடினிப் (877399-52-5) ≥98%

டோலாஸ்டாடின் 10 (110417-88-4) ≥98%

என்டெகாவிர் ஹைட்ரேட் ≥98%

எபகாடோஸ்டாட் (INCB024360) ≥98%

Eplerenone (107724-20-9) ≥98%

Etravirine 98%

Febuxostat (144060-53-7) ≥98%

Fosaprepitant dimglumine (EMEND) 98%

குகுல்ஸ்டிரோன் ≥98%

ஹோமோபிபெரசைன் ≥98%

ஹைட்ராலசைன் HCL ≥98%

JP104 (887264-45-1) ≥98%

JW 642 (1416133-89-5) ≥98%

டைகாக்ரெலர் (274693-27-5) ≥98%

LCZ696 (936623-90-4) ≥98%

மைட்டோக்சாண்ட்ரோன் HCL ≥98%

MMAD (Demethyldolastatin 10) ≥98%

MMAF (ஹைட்ரோகுளோரைடு) (1415246-68-2) ≥98%

மோனோமெதில் ஆரிஸ்டாடின் மின் (எம்.எம்.ஏ.இ) ≥98%

N-Boc-dolaproine (120205-50-7) ≥98%

நிஃபுராடெல் (4936-47-4) 98%

ஒபெடிகோலிக் அமிலம் ≥98%

ஒசிமெர்டினிப் (AZD-9291) ≥98%

பைரிடாக்சல் ஹைட்ரோகுளோரைடு ≥98%

பைரிடாக்சல் பாஸ்பேட் ≥98%

பைரிடாக்சல்-எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்-பாஸ்பேட் மோனோஹைட்ரேட் ≥5%

ரிவரோக்சபன் ≥98%

ரோகுரோனியம் புரோமைடு ≥98%

3-Methoxy-13-ethyl-gona-2,5 (10)-diene-17-ol ≥98%

N-phenyl-4-(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)piperazine-1-carboxamide ≥98%

ப்ரீகபலின் ≥98%